עו"ד אייל בסרגליק

עו"ד אייל בסרגליק – מאמר דעה

מאמר דעה פרי עיטו של עו"ד אייל בסרגליק. תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה

עו"ד אייל בסרגליק. התייחסות להודעת היועצת המשפטית לממשלה לשר המשפטים. זאת בשל החלטתה כי לא תייצג אותו בעתירות נגד ביטול חוק הסבירות. צעד דרמטית. החלטה חשובה מאין כמותה.

למעשה, מודה היועצת המשפטית לממשלה כי אין ביכולתה לייעץ ולהגן על החלטות הממשלה בפני בג"צ. מה היו ההשלכות של יועץ משפטי בחברה עסקית שהיה מודיע למנכ"ל שלו או לאחד המנהלים הבכירים כי אין ביכולתו להגן עליו בבית משפט?

החלטה קשה

אבל, בהחלטתה הקשה של היועצת המשפטית לממשלה, היא מניחה את התשתית לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. השיח בנושא אינו חדש אבל בכל פעם הממשלה חוששת לבצע את הצעד הנחוץ כל כך לשמירה על הדמוקרטיה.

הרי ברור שלפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יהיו התנגדויות עזות שיתבססו על הטענה כי הממשלה פוגעת באופן חמור בדמוקרטיה. הממשלה הזו הוכיחה שיש בה אומץ להוביל מהלכים להם מתנגדים גורמים בעלי עוצמה, ולא להתקפל בפני התקפות עזות. אם זה היה המקרה גם בשנת 2009, אולי הכל היה נראה כאן אחרת.

באותה השנה חשף שר המשפטים דאז, יעקב נאמן, את תכניתו לפצל את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. לפי התכנית, סמכויות היועץ המשפטי לממשלה בתחום הפלילי יועברו לתובע כללי שימונה על ידי ועדה מקצועית וציבורית. בידי היועץ המשפטי לממשלה יוותרו סמכויות אזרחיות.

מערכת אכיפת החוק

נאמן הסביר אז כי מטרתו לחזק את מערכת אכיפת החוק על-ידי שני מהלכים מרכזיים – העברת הסמכויות הפליליות של היועץ לתובע כללי עצמאי ובלתי תלוי, והורדת הנטל הקיים על היועץ. כך ביקש נאמן לשפר באופן משמעותי את רמת הייעוץ לממשלה ולמשרדיה. כולנו יודעים כיצד נגמרה היוזמה הזו.

צריך להבין כי פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מחזק את ערכי המשטר הדמוקרטי שלנו. בוודאי כאשר ברור שחוות דעתו של היועץ המשפטי מגדירה ומנתבת את מהלכי הממשלה. ליועץ המשפטי לממשלה כוח עצום לשנות החלטות של דרג נבחר, לעכב החלטות אחרות ואף לבטלן. ליועץ המשפטי לממשלה יכולת לאשר פתיחת חקירת משטרה נגד ראש ממשלה ושרים, לעמוד מול שופטי בג"צ כנציג הממשלה או לסרב לעשות זאת וכך להבהיר היטב את עמדתו בנוגע לסוגיה מסוימת.

רפורמה

דווקא מתנגדי הרפורמה המשפטית היו צריכים לתמוך בהפרדת תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה. חלוקתו ליועץ משפטי לממשלה לעניינים אזרחיים וחוקתיים ויועץ משפטי לנושאים פלילים היתה מייצרת איזונים ובלמים שנדרשים עבור התפקיד הרגיש הזה. הבעיה היא שהיום הדיון אינו מקצועי וערכי. הדיון נשלט על ידי עמדות פוליטיות נחרצות. דעות שאינן מאפשרות שינויים משפטיים הכרחיים. זאת לטובת מערכת המשפט שלנו והציבור בכלל. נזכיר גם כי פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה היה חלק מהמצע של גדעון סער. אך נזנח, דווקא כאשר כיהן כשר משפטים.

עו"ד אייל בסרגליק

לצערי, כל מהלך שתבצע הממשלה להפרדה מחויבת המציאות שבין תפקידי היועץ המשפטי לממשלה ייתקל בהתנגדות קשה. התנגדות שמקורה בשסע שקיים היום בחברה הישראלית. אבל, השאלה שמקבלי ההחלטות חייבים לשאול עצמם בעת הזו היא. כיצד ממשלה יכולה להתנהל ללא גיבוי משפטי שתומך בהחלטות הדרג המבצע. וזו חברים, עלולה להיות בעיה קשה מביקורת קשה והמשך ההפגנות.

פיצול

פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ישמור על שלטון החוק. הוא ימנע ניגודי עניינים והבעת עמדות אישיות מובהקות מהיועצ/ת המשפטי/ת לממשלה.

עו"ד אייל בסרגליק, מומחה במשפט פלילי, צווארון לבן וליטיגציה